Kategorier
Publikationer

Louise Goëtz av Albert Wolf - BLAME Magazine

Denna redaktionella artikel fångar essensen av Barcelona i sina vintageinspirerade bilder och sin stil och skapar ett nära förhållande till modellen. Modellens kroppsspråk och uttryck fångas vackert, vilket ger en estetiskt tilltalande redaktionell artikel som är mer intim och personlig som säkert kommer att bli.


Louise Goëtz av Albert Wolf - BLAME Magazine